Desoxidation, (af des-, se de-, og oxidation 'iltning'), proces, der fjerner ilt fra smeltet metal. Mange metaller, fx stål, bronze og sølv, kan opløse betydeligt større mængder ilt i smeltet end i fast tilstand. Dette medfører, at der ved størkningen frigøres en del ilt, ofte under generende metalsprøjt og dannelse af blæret gods. Ulemperne imødegås ved dækning af smelten med trækul eller ved til kobberlegeringer at tilsætte stoffer, der kan danne faste oxider, fx zink, tin, fosfor eller arsen. Se også beroliget stål.