Desodorisering, (af des-, se de-, og afledn. af lat. odorari 'lugte'), fjernelse af lugt- og smagsstoffer fra spiseolier. Desodoriseringen er det sidste trin i raffineringen af fx kokos-, soja- eller jordnøddeolie. Den foregår ved vanddampdestillation, dvs. gennemblæsning med vanddamp, ved lavt tryk, ca. en hundrededel atmosfære, og høj temperatur, fx 180 °C. Herved fjernes bl.a. oliens naturlige smag og lugt, således at produktet bliver helt lugtfrit og smager neutralt.