Desinteresse, (fr. des- + lat. interesse), mangel på interesse; ligegyldighed; upartiskhed.