Depeche, (afledn. af fr. dépêcher 'afsende, fremskynde', egl. 'befri fra (piêge) fodlænke'), i udenrigstjenesten tidligere anvendt betegnelse for ambassadøranalyse.