Dentallaboratorium, (1. led afledn. af lat. dens 'tand'), virksomhed, hvortil en tandlæge sender tandaftryk for at få fremstillet kroner, broer eller tandproteser, se tandtekniker.