Den ukendte soldats grav, grav, der rummer liget af en falden soldat, som ikke har kunnet identificeres, og som skal symbolisere alle de i krigen faldne soldater. Over graven brænder en "evig flamme". De første sådanne grave indrettedes efter 1. Verdenskrig bl.a. i Paris, London, Berlin og Bruxelles. Efter 2. Verdenskrig er der ved flere af disse grave truffet foranstaltninger, således at det er ofrene fra begge verdenskrige, der mindes. I København nedsattes der efter 2. Verdenskrig en urne med asken fra en ukendt koncentrationslejrfange ved Helligåndskirken. Denne grav fungerer som Danmarks ukendte soldats grav.