Den socialistiske retsfamilie, tidligere en samlebetegnelse for retssystemerne i Sovjetunionen og en række lande i Øst- og Midteuropa, som var statshandelslande, hvor produktionsmidlerne var i samfundets eje. Retssystemerne var båret af den marxistisk-leninistiske ideologi, men efter Sovjetunionens opløsning og omvæltningerne i andre tidligere socialistiske stater i Europa er disse lande nu inde i en udvikling, der er påvirket af vesteuropæisk ret.