Den nemorale zone, (1. ord af lat. nemoralis, af nemus 'lund, skov'), vegetationstype domineret af løvfældende træer, se løvskovsbæltet.