Den burgundiske kreds, en af de ti kredse, hvori kejser Maximilian 1. i 1512 inddelte Tyskland. Den omfattede Franche-Comté og de 17 nederlandske provinser og indtog en særstilling i forhold til Det Tyske Rige. I 1579 løsrev de syv nordlige provinser sig og blev i 1648 anerkendt som den suveræne stat Nederland. Nogle af de sydlige provinser blev siden en del af Frankrig, mens resten i dag udgør kongeriget Belgien.