Demodulation, (af de- og modulation 'ensretning'), elektronisk signalbehandlingsmetode, der på grundlag af variationer i amplitude, frekvens eller fase af en højfrekvent bærebølge kan gendanne det signal (fx musik eller tv-billede), der modulerer bærebølgen. Metoden anvendes i radioteknik, hvor fx en radiolyd dannes ved demodulation af signalet fra senderen. Se også modulation.