Delirere, (af lat. delirare, af de- + lira plovfure, egl. være ude af sin (rette) fure), rase; være i vildelse.