Deldom er en dom, som afsiges under behandling af en civilretlig sag uden at afslutte sagen i den pågældende instans. En sådan dom kan som hovedregel fuldbyrdes og appelleres efter almindelige regler. Se delafgørelse.