Deklaration, (af lat. declaratio 'tilkendegivelse', af declarare 'erklære, gøre tydelig'), erklæring eller bekendtgørelse med et oplysende indhold om fx en vares art og sammensætning.