De helliges samfund, dansk oversættelse af lat. communio sanctorum i Den Apostolske Trosbekendelse; det betyder de troendes samfund, kirken. Se kirke og menighed.