Dagblad, avis, der udkommer mindst fire af ugens dage. I Danmark udkommer dagblade normalt fem til seks af ugens hverdage samt evt. om søndagen. I andre nordiske lande kan dagblade udkomme en til fire gange om ugen, fx har Grønland kun sådanne "fådagesaviser". Det samme gjaldt længe i Danmark, hvor aviserne først blev dagblade i løbet af 1800-t. Se også avis.