Cytometri, (lat., af gr. kytos 'hulrum, celle' og -metri), teknik til karakterisering af celler, se immunologi.