Cyklus, kredsløb, proces, der gentager sig efter forløbet af et vist tidsrum. Mange processer i naturen kan beskrives som cykliske, fx Månens cyklus fra én fuldmåne til den næste, dyrs døgncyklus med aktive perioder og hvileperioder eller de forskellige grundstoffers og vands cirkulation i naturen. Se også livscyklus.