Cyklisk, (af gr. kyklikos 'ringformet', af kyklos 'kreds, ring'), Cyklisk betyder kredsformet eller regelmæssigt tilbagevendende. Bruges i kemien bl.a. om molekyler, når bindinger mellem atomerne danner en kreds, og i musikken om opbygningen af fx en sonate eller en symfoni af forskelligartede dele i en bestemt rækkefølge. Den cykliske historieopfattelse ser historien som en gentagelse af en ensartet række af stadier, mens en cyklisk tidsopfattelse ser tiden i analogi med årets vekslen.