Cristeros, (af spa. Cristo Rey 'Kristus kongen'), katolske bønder i det vestlige Mexico, som i 1926-29 gjorde oprør mod centralmagten og især mod præsident Calles' antireligiøse politiske linje. Præster deltog imod de øverste gejstlige lags og pavens ønske. Trods intens hærindsats voksede oprørsstyrken til ca. 50.000. Opstanden blev afsluttet ved mægling fra USA og med nogen forbedring af de troendes forhold i Mexico.