Creatio, (lat.), kunstnerisk skaben; det modsatte af mimesis.