Counterprogramming, (eng. 'modprogrammering'), mediefagligt udtryk for programlægning i tv og radio, hvor der søges kontrast mellem kanalernes udbud. Der lægges forskellige typer programmer over for hinanden, til forskel fra parallel programlæsning med samme type, fx nyheder, på samme tidspunkt. Counterprogramming kan skabe alsidighed i programfladen og er et middel i konkurrencen om publikum.