Corny, (af am. slang corn banalitet, sentimentalt pladder), om spillemåde i jazz dårlig.