Contraer, (af sp. contra, fork.f. contrarevolucionarios 'modrevolutionære'), kontrarevolutionær guerilla, som fra 1979 bekæmpede sandiniststyret i Nicaragua. Contraerne var domineret af den fordrevne diktator Somozas nationalgarde, og de virkede destabiliserende både på Nicaraguas samfundsreform og på værtslandet Honduras. De blev svækket, efter at den massive støtte fra præsident Reagans USA faldt bort efter intern kritik i USA, der bl.a. opstod, da det viste sig, at contraerne var blevet støttet ved hjælp af midler, erhvervet ved hemmeligt våbensalg til Iran (se Iran-contra-affæren). Efter en fredsaftale i 1989 blev afvæbning af contraerne og genbosættelse af de hjemvendte forsøgt gennemført trods store konflikter.