Computer aided engineering, CAE, arbejdsmetoder, som benytter specialudviklet computerprogrammel til at understøtte vurdering og optimering af konstruktioner. CAE-arbejdsmetoden kombinerer computerens regnekapacitet til at foretage tekniske beregninger og præsentere resultater i grafisk form med menneskets evne til at overskue overordnede sammenhænge. Såfremt kravene til en konstruktion ikke umiddelbart opfyldes, foretages ændringer, som dernæst gennemregnes. Denne proces gentages, til det ønskede resultat opnås. CAE-programmer løser både statiske og dynamiske problemer som en del af konstruktionsarbejdet, inden et byggeri startes. Et eksempel kan være beregning af stabilitet af flydende konstruktioner, idet CAE benyttes til at vurdere, om et skib kan holde sig flydende, selvom flere rum oversvømmes ved en skade.