Compadrazgo, (sp. 'fadderskab', sammensat af con 'med' og afledn. af padre 'fader'), religiøs og social forbindelse, der oprettes mellem et barns gudfaddere og dets biologiske forældre. Compadrazgo har stor betydning i Latinamerika. Ved den katolske dåb får barnet en gudfader (padrino) og en gudmoder (madrina). Barnets forældre og fadderne bliver dermed compadres til hinanden, hvilket skaber et fiktivt slægtskab imellem dem. Ved mange begivenheder i en persons liv kan der dannes compadrazgoforhold. Dåb og ægteskab er de primære kirkelige lejligheder, men også ved indvielse af et nyt hus, velsignelse af en helgenfigur og andre skelsættende begivenheder kan man bede familie, venner eller bekendte om at fungere som faddere. Det væsentlige element ved compadrazgo er de nære slægtskabslignende relationer mellem compadres.