Colobom er en medfødt spalte eller hul i øjet. Se kolobom.