Cofaktorer, (af kon- og faktor), små organiske eller uorganiske molekyler, som er nødvendige for et enzyms funktion. Et typisk eksempel er kobber (Cu2+), som er nødvendigt for aktiviteten af enzymet lysinoxidase. Betegnelsen cofaktor bruges undertiden også om coenzymer.