Cluster, (eng. 'klynge, klase'), samklang af tætliggende toner, hvis klanglige værdi bestemmes af bl.a. tæthedsgraden og beliggenheden. På tasteinstrumenter udføres cluster ved, at et nærmere angivet udsnit af tangenter anslås med håndflade, underarm e.l. Et kendt værk, der benytter cluster, er György Ligetis Volumina (1962).