Cirkumpolar, (af lat. circum 'rundt omkring' og afledning af polus 'pol'), i astronomi om en stjerne, der er over horisonten til enhver tid. Deklinationen for en cirkumpolar stjerne er derfor mindst 90° minus observationsstedets breddegrad. Fra Jordens ækvator er der således ingen cirkumpolare stjerner at se.