Chelicerer er omdannede ganglemmer (første par lemmer på forkroppen) hos chelicerater.