Cham, folk i S-Vietnam og Cambodja; i alt ca. 400.000. Er efterkommere af indb. i Champariget (192-1471), hvis nordgrænse udgjorde skillelinjen mellem indisk og kinesisk kultur. Nu er de fleste cham muslimer.