Cephalothorax, hoved (cephalon) sammensmeltet med led i forkroppen (thorax) hos leddyr.