Centrifugalkraft, kraft, som optræder i et roterende henførelsessystem. På en drejeskive oplever man centrifugalkraften som en fra centrum udadrettet kraft. Gnidningskraften mod skiven leverer den for bevægelsen nødvendige centripetalkraft. Er den stor nok, ophæver den centrifugalkraften; i modsat fald slynges man af. Centrifugalkraften er en fiktiv kraft, som ikke skyldes noget andet legeme, men alene at henførelsessystemet roterer.