Carole, ringdans af romansk oprindelse udbredt i Vesteuropa i 1100-1300-t. Carole blev almindeligvis ledsaget af sang udført af en fordanser, der sang versene, og hvor de dansende stemte i på omkvædet.