Capsula, (lat., måske af capsa kasse til bogruller, af capere tage), især inden for botanik kapsel.