Camcorder, (eng., sammentrækning af camera og recorder 'optager'), et videokamera med indbygget videooptager. Camcorderens fremkomst var epokegørende, idet størrelse og vægt af såvel kamera som videooptager indtil da havde umuliggjort sammenbygning. Alle videooptagere til hjemmebrug er camcordere, mens der til professionel brug i studier også benyttes separate videokameraer og -optagere, se videokamera.