Cølestin, (af lat. caelestis 'himmelfarvet', af caelum 'himmel' og -in), farveløst eller svagt farvet mineral med glasglans. Hårdheden er 3-31/2 og massefylden 4 g/cm3. Cølestin krystalliserer orthorombisk og har sammensætningen SrSO4. Cølestin forekommer i kalk- og sandsten og saltbjergarter samt i hydrotermale dannelser. I Danmark forekommer cølestin som hårde knolde, konkretioner, i skrivekridtet.