Byrde, ret eller rådighedsindskrænkning over en fast ejendom, som ved tinglysning noteres i ejendommens byrderubrik i tingbogen. Som eksempler på byrder kan nævnes servitutter, grundbyrder, brugsrettigheder, forkøbs- og genkøbsrettigheder, visse betingede skøder samt offentligretlige rådighedsindskrænkninger som fredningsdeklarationer, nedrivningspåbud og byggelinjer.