Byggemodning, etablering af den fornødne infrastruktur i form af veje, kloak- og vandledninger, elforsyning m.m. Iværksættelse af byggemodning er som udgangspunkt afhængig af, at det pågældende område ved den fysiske planlægning er bestemt til en bymæssig udvikling. Om byggemodning er sket eller ej, har betydning for områdets grundpriser.