Bundtank, tank i bunden af et skib, der kan anvendes til olie, ferskvand eller ballastvand. Skibe har normalt flere bundtanke, som kan fyldes og tømmes vha. skibets pumper. Ofte udgør bundtankene en integreret del af skibets dobbeltbund, der skal sikre mod fatale følger af fx en grundstødning, der river hul i bunden.