Bruttoydelse, bruttoudgift, ved handel med ejendom det beløb, som rummer ydelserne på de lån, der finansierer handelen, samt ejendomsskatter, afgifter, forsikringspræmier og andre faste udgifter, men ikke løbende udgifter til drift og vedligeholdelse. Bruttoydelsen skal ved ejendomshandel fremgå af salgsopstillingen, og dens størrelse afhænger af finansieringsformen samt af rentens højde, mens indkomstbeskatningen udelukkende har betydning for nettoydelsen. Se også kontantpris.