Bruttoinvesteringer, samlede investeringer i et samfund i løbet af en periode; de udgøres af de faste investeringer samt af lagerforøgelser. Se investering og nationalregnskab.