Brandpletsvampe, 60-70 arter af sæksporesvampe og stilksporesvampe; forekommer på bålpladser, hvor jordens øverste 5-20 cm er steriliseret ved brand. En bålplads er ofte dækket af et askelag, der indeholder frigjorte næringssalte, og jordens pH ændres fra det normale 4-6 til 10-11. I Danmark vil brandvirkningen oftest være udvisket i løbet af 3-4 år; brandpletsvampene vil da forsvinde, og i stedet etableres en for stedet normal flora. Almindelige brandpletsvampe er arterne rodmorkel, askebæger, kulskælhat og kulblækhat.