Brahman (brāhmaṇa), (sanskrit brāhmaṇa), medlem af den højeste af de fire sociale klasser (varna) i det gamle indiske samfund. Brahmanerne udgjorde præstestanden. De alene var i besiddelse af den magisk-religiøse kraft brahman. De vediske ofringer kunne kun udføres af brahmaner. I det indiske kastesystem findes der i dag talrige brahmankaster. Forholdsvis få brahmaner er præster. De udøver mange forskellige erhverv. Nogle er ansat i forvaltningen og retsvæsenet, nogle er beskæftiget med handel og landbrug, og andre er fx soldater, betjente eller kokke.