Bradylali, (gr. brady- + -lali), inden for psykologi abnormt langsom tale som følge af hæmmet artikulation; også bradyartri og bradyglossi.