Boslod, den andel, der ved skilsmisse- og separationsskifte af et ægteskabeligt fællesbo tilfalder ægtefællerne. Den andel, der ved skifte af et fællesbo i anledning af en ægtefælles død tilfalder den afdøde ægtefælles arvinger, benævnes arvelod, mens længstlevendes benævnes boslod. Før skifte finder sted, er en ægtefælle afskåret fra at disponere over sin boslod, ligesom en ægtefælles kreditorer er afskåret fra at foretage retsforfølgning mod boslodden. Om opgørelse af boslod, se bodel.