Borgerligt ombud, forældet betegnelse for ombud, dvs. et hverv, som den, der er udpeget eller valgt dertil, har pligt til at påtage sig.