Boligselskab, sammenslutning, hvis formål det er at opføre og forvalte boliger. Se almennyttigt boligselskab.