Boligkvote, antal boliger inden for det støttede byggeri, som Folketinget afsætter midler til på den årlige finanslov. Fra og med finansåret 1994 er kun antallet af private andelsboliger og udviklingsbyggeri reguleret via kvoter, mens landets kommuner selv fastsætter omfanget af det øvrige støttede boligbyggeri. Se almennyttige boliger.