Blomsterfluer, Anthomyiidae, fluefamilie. De over 200 danske arter er 2-12 mm, med slank bagkrop og af gullig, brunlig eller sortgrå farve. Der findes især mange arter i tempererede og subarktiske egne. Larverne lever som svampeædere i henfaldende organisk materiale, eller som planteædere, der laver gange i blade, stængler, rødder, blomsterbunde eller frø; adskillige arter er skadedyr, fx kålfluer, bedefluer og løgflue.